Volumetrie Diffusive Respiration, afgekort VDR4

Flowgestuurd beademen  met de VDR4
De VDR4 is een flowgestuurde beademingsmachine.
Het werkingsprincipe van de VDR4  beademingsmachine berust 
net zoals alle andere beademingsmachines van Dr. F. Bird op het in hogere frequentie beademen van de patiënt, door middel van een 
open (kleploos) circuit. Het beademen door middel van open circuit
met de VDR4 voorkomt hoge druk in de longen, zorgt voor 
constante ventilatie en verbetert bovendien de gasuitwisseling 
in de longen. Anders dan bij klepgestuurde beademingsmachines, 
voorkomt de huidige generatie flowgestuurde beademingsmachines 
van Allmedical bv, waaronder de VDR-4, ongewenst hoge 
concentraties CO2 in het bloed, zorgt het voor een stabielere 
bloeddruk en voorkomt bijvoorbeeld dat een enkelzijdige 
pneumonie een dubbelzijdige pneumonie wordt. Uiteraard wordt 
voorkomen dat een patiënt op de buik verpleegd moet worden!


Fysiologisch beter
Bovendien heeft het beademen door middel van een "open" circuit het voordeel dat de patiënt tijdens het beademen zelf de regie kan houden over de eigen ademhaling. Sedatie van de patiënt vanwege paniekreacties zoals bij klepgestuurde beademingsmachines is beduidend minder.


Percussietherapie met de VDR4

Behalve dat u met de VDR4 uw patiënt beter beademt, stelt de VDR4 u ook in staat om naast beademen ook percussietherapie toe te passen. Met het toepassen van deze therapie geneest u sneller ongewenste enkel- en dubbelzijdige pneumonieën, ARDS, IRDS enz

Voordelen beademen met de VDR4  
• Betere gasuitwisseling in de longen
• Voorkomt ongewenst hoog CO2 gehalte in de longen
• Voorkomt behandeling met ECMO
• Voorkomt (te) hoge drukken in de longen
• voorkomt de noodzaak van buikligging
• Geeft patiënt controle over eigen ademhaling, voorkomt paniekreacties en bevordert het algemeen welbevinden 
• Toepasbaar bij patiënten in chronische of acute fase
• Kostenbesparend, vermindering medicijngebruik, vermindering antibiotica
• In combinatie met percussietherapie, sneller resultaat, kortere verblijf in het ziekenhuis

Demonstratie
Heeft de werking van de VDR4 uw interesse gewekt of heeft u vragen?
Wilt u of met uw team een demonstratie? Neem contact op met het team van AllMedical bv. 
Zij neemt u vrijblijvend mee voor een demonstratie in één van de ziekenhuizen in Nederland of België waar de VDR4 al met succes in de praktijk wordt toegepast.

 

vdr-4