Flow Ventilation volgens de methode Forrest Bird
Flowgestuurd beademen of flowgestuurde ventilationtherapie van Dr. Forrest Bird is zowel de 'nieuwe' methode van beademen als de oplossing voor behandeling van patiënten met obstructieve en/of restrictieve ademhalingsaandoeningen zoals COPD, CF (Cystic Fibrosis), bronchiëctasie, bronchiolitis en compressieatelectase.

 

Flow ventilation: Een nieuwe en veilige manier van beademen – hoe werkt het?

Beademen in de dagelijkse praktijk

Bij het gebruik van de huidige generatie klepgestuurde beademingsmachines ontstaat een ongewenste overdruk in de longen. Bij deze overdruk kunnen de longdelen overrekken en kunnen er atelectasen ontstaan met aanzienlijk meer kans op pneumonieën tot aan ongewenste degeneratie van de longdelen.

 

Beademen volgens de flowgestuurde beademingsmachines van Dr. Forrrest Bird

Met het gebruik van de flowgestuurde beademingsmachines van Dr. Bird voorkomt u ongewenst hoge druk in de longen. Met het gebruik van een kleploze techniek behoort ook een hoog CO2-gehalte in het bloed tot het verleden. De unieke CPAP van flowventilation gaat sneller dan welke machine op de markt. Dat betekent dat het ingestelde CPAP niveau zowel inspiratoir als expiratoir gehaald wordt.

 

Voordelen van het gebruik van flowgestuurde beademingsmachines:

  • Deze methode van beademen geeft uw patiënt weer controle over eigen ademhaling.
  • Het voorkomt paniekreacties en bevordert het algemeen welbevinden van de patiënt.
  • De beademingsmachines zijn toepasbaar bij patiënten in chronische of acute fase van zowel neonaten, kinderen, volwassenen als bejaarden, waarbij een actieve medewerking van de patiënt niet strikt noodzakelijk is.

Een effectieve kostenreductie op het gebied van medicijngebruik waaronder antibiotica.
* Zoals Vargas beschrijft ook een kortere ligduur.

Flow Ventilation

Naast het beademen kunnen de beademingsmachines van Dr. Bird ook als therapievorm dienen. Tijdens de flowgestuurde beademing dient men kleine luchtflows(percussies) toe, in hoge frequentie maar onder lage druk aan de niet, spontaan of begeleide ademende patiënt. Tezamen met een combinatie van een aërosoltoediening zorgt het bovendien voor een vibratie-effect. Met als resultaat, de gewenste mobilisatie van de secreties in de diepere longdelen. Bekijk hier het werkingsprincipe van flowgestuurde beademing en therapie volgens de methode Bird Range beademingsmachines AllMedical bv levert een uitgebreide range aan flowgestuurde beademingsmachines zowel geschikt voor op een intensive care als in kleinere uitvoering te gebruiken bij acute trauma's in het veld.

 

Demonstratie

Wilt u of met uw team een demonstratie? Neem contact op met het team van AllMedical bv. Zij neemt u vrijblijvend mee voor een demonstratie in één van de ziekenhuizen in Nederland of België waar Flowventilation al met succes in de praktijk wordt toegepast.

 

Organisatie

AllMedical bv opereert wereldwijd. Ons verkoopteam bestaat uit een groep van gedreven specialisten op het gebied van beademing en beademingsproducten. Zij beantwoorden uw vragen, geven productdemonstraties op locatie en adviseren u op het gebied van maatwerk.

Heeft u een vraag, een praktijkprobleem of een demonstratie nodig? Bel naar telefoonnummer +31 30 670 59 84 of stuur een e-mail naar AllMedical bv

Han Franssen
CEO AllMedical bv